Kaskadowanie: Myślenie i działanie w kategoriach cykli

We wszystkich decyzjach kierujemy się zobowiązaniem do zrównoważonego wykorzystania drewna jako surowca oraz troską o środowisko naturalne. Zgodnie z wymogami systemu zarządzania środowiskowego normy ISO 14001 stale optymalizujemy zużycie zasobów. Na wszystkich etapach planujemy i działamy w kategoriach cykli – od przemyślanego planowania produktów i zakupów surowców, przez wydajne, przyjazne dla środowiska procesy produkcyjne i rozwiązania logistyczne, aż po recykling zużytych materiałów. Nasz cel: optymalne kształtowanie naszego śladu ekologicznego.

Surowiec – drewno – wykorzystujemy kilkukrotnie kaskadowo, przyczyniając się tym samym aktywnie do redukcji emisji CO2. Dzięki najnowszym technologiom wszystkie surowce są poddawane recyklingowi w takim stopniu, w jakim jest to możliwe, oraz optymalnie wykorzystywane. Na ostatnim etapie jest on wykorzystywany jako źródło energii do dalszej produkcji. Dzięki mechanizmom odzysku możemy wykorzystywać energię kilkukrotnie. W SWISS KRONO Switzerland poddajemy recyklingowi wszystko, czego nie możemy zastosować bezpośrednio w produkcie, a tym samym optymalizujemy cykl wykorzystania drewna.