Nasze zaangażowanie w ochronę środowiska

Od początku swojego istnienia Grupa SWISS KRONO przywiązywała dużą wagę do zrównoważonego wykorzystania zasobów. Drewno jest cennym, odnawialnym surowcem – jednym z najbardziej przyjaznych dla środowiska. Grupa SWISS KRONO bardzo poważnie traktuje swoją odpowiedzialność nie tylko za środowisko naturalne, ale także za przyszłe pokolenia. Długofalowa strategia grupy zakłada realizację ukierunkowanych inwestycji promujących ochronę środowiska i minimalizujących zużycie zasobów naturalnych. Grupa SWISS KRONO nie ustaje w prowadzeniu badań i inwestowaniu w rozwiązania, które pozwalają wcielać w życie założenia zrównoważonej działalności.

Jako lider branży produktów drewnopochodnych grupa bardzo mocno angażuje się w ochronę środowiska, starając się utrzymać zużycie surowców, wody i energii na możliwie najniższym poziomie, a tam, gdzie jest to wykonalne, wykorzystywać drewno z recyklingu. Aby zmniejszyć zużycie paliw kopalnych, takich jak ropa naftowa i gaz ziemny, koncern spala biomasę, która nie nadaje się do recyklingu. Zastosowanie materiałów drewnopochodnych zamiast innych energochłonnych i zasobochłonnych produktów pozwala poprawić bilans CO2. Ponieważ w ten sposób wykorzystuje się niemal cały materiał oraz osiąga efekt pochłaniania CO2 przez surowiec drzewny pochodzący ze zrównoważonej gospodarki leśnej, produkty grupy mogą pomóc w zmniejszeniu efektu cieplarnianego.