Informacja prawna

SWISS KRONO Tec AG
Museggstrasse 14
6004 Lucerna
Szwajcaria
Tel.: +41 (0)41 419 03 20
E: info@swisskrono.com

Spółka zarejestrowana w rejestrze handlowym kantonu Lucerna
Numer spółki: CHE-103.864.747
Numer identyfikacyjny przedsiębiorstwa (UID) CHE-103.864.747

Informacja prawna

Zawartość niniejszej strony została opracowana z zachowaniem najwyższej staranności. Niemniej spółka SWISS KRONO Tec AG nie ponosi odpowiedzialności za rzetelność, kompletność i aktualność publikowanych treści. Korzystanie z zawartości strony odbywa się na własne ryzyko użytkownika. Treści podpisane nazwiskiem stanowią każdorazowo odzwierciedlenie poglądów autora.

Linki

Odpowiedzialność za treść witryn, do których prowadzą linki, ponoszą podmioty prowadzące te witryny. Spółka SWISS KRONO Tec AG nie ma obecnie ani nie będzie miała w przyszłości wpływu na zawartość witryn, do których prowadzą odsyłacze, oraz nie uznaje takich treści jako własne.

Prawa autorskie

Do spółki SWISS KRONO Tec AG należą wszystkie prawa autorskie do treści opublikowanych w niniejszej witrynie. Zawartość witryny można ponownie wykorzystywać – także we fragmentach – podając źródło, tj. „SWISS KRONO Tec AG”.