Zrównoważona działalność

Pojęcie zrównoważonej działalności wywodzi się z leśnictwa i zostało sformułowane ponad 300 lat temu. W swojej pracy „Sylvicultura Oeconomica” Hans Carl von Carlowitz (1645–1714) po raz pierwszy opowiedział się za pozyskiwaniem takiej ilości drewna, która umożliwia odbudowę zasobu poprzez planowane zalesianie, sianie i sadzenie.

W Grupie SWISS KRONO zasadę tę traktujemy bardzo poważnie. Wszystkie oddziały Grupy SWISS KRONO konsekwentnie przestrzegają zdefiniowanych reguł zrównoważonej działalności w zakresie ochrony zasobów. Priorytetem jest efektywne i zrównoważone wykorzystanie drewna jako zasobu naturalnego. Jeżeli tylko jest to możliwe bez uszczerbku dla jakości, wykorzystuje się drewno pochodzące z recyklingu, a większość potrzebnej energii wytwarza ze źródeł odnawialnych.

Naturalnie jeśli tylko jest to możliwe, wszystkie zasoby staramy się pozyskiwać lokalnie, aby zminimalizować odległości w ramach transportu. W miarę możliwości na dłuższych trasach transport realizowany jest koleją. Ponadto pod koniec cyklu życia nasze produkty są zwykle poddawane recyklingowi jako surowce lub paliwo – z korzyścią dla środowiska, nas samych i naszych klientów.