You are visiting SWISS KRONO Global. Change website to see appropriate content for your location.
Your Location: USA
Continue

Wartości firmy

O wyjątkowości Grupy SWISS KRONO świadczy pięć podstawowych wartości, które przyświecają jej działalności:

Pragmatzym, który oznacza, że oferujemy zawsze rozwiązania adekwatne do potrzeb. Firma jest przejrzysta i godna zaufania. Dotrzymujemy swoich obietnic. Pragmatyzm w myśleniu Grupy SWISS KRONO przekłada się na szybkie oraz zorientowane na cel decyzje.

Partnerstwo. Tak właśnie traktujemy wszystkich interesariuszy: Ważnymi składnikami naszego modelu funkcjonowania są słuchanie, wyrażanie opinii i wspólne poszukiwanie najlepszego rozwiązania. Nasze relacje ze współpracownikami, klientami, dostawcami i partnerami cechują się trwałością, bliskością i zaufaniem.

Ambicja. Grupa SWISS KRONO stawia wyzwania sobie, swoim pracownikom i partnerom. Jest również skrupulatna w wyborze procesów: muszą one spełniać najwyższe standardy, tak aby mogły zapewnić klientom najlepsze produkty. Grupa stawia również wysokie oczekiwania swoim pracownikom, wychodząc z założenia, że ludzie osiągają najlepsze wyniki, gdy stoją w obliczu wyzwania.

Zaangażowanie. Oczywiście koncern SWISS KRONO wspiera również zaangażowanie pracowników. Wysoka jakość produktów, obsługi i współpracy z klientami stanowi potwierdzenie najwyższych standardów, jakie wszyscy sobie wyznaczamy. Każdy pracownik powinien poczuwać się do odpowiedzialności za własne działania. Grupa SWISS KRONO wierzy w zdolności każdego pracownika – w ramach poszczególnych zakładów i funkcji. Grupa oferuje swobodę, dzięki której każdy w ramach swojej roli może mieć wkład w sukces firmy.

Zorientowanie na cel. Każdy pracownik Grupy SWISS KRONO jest zorientowany na sukces. Pragnienie sukcesu jest siłą napędową przedsiębiorstwa. O ile każdy zakład konkuruje o zdobycie przewagi na rynku i w grupie, o tyle pragnienie sukcesu jest wspólne dla całej organizacji.