Skontaktuj się z nami, jeśli potrzebujesz informacji

Kontakt

SWISS KRONO sp. z o.o.

ul. Serbska 56, 68-200 Żary
woj. lubuskie, POLSKA

Formularz kontaktowy SWISS KRONO

Zespół sprzedaży

Dane techniczne

Parametry zgodnie z normą EN 300:2000


1. Ogólne wymagania dla wszystkich typów płyt

Nr Właściwość Metoda badania Wymagania Zakres grubości
12)3) Maksymalne tolerancje wymiarowe: grubość (szlifowanych) płyt i między nimi; grubość (nieszlifowanych) płyt i między nimi; długość i szerokość; EN 324-1 0,3 mm 0,8 mm 3,0 mm
22)3) Tolerancja prostości krawędzi EN 324-2 1,5 mm/m
32)3) Tolerancja prostokątności EN 324-2 2,0 mm/m
42) Zawartość wilgoci OSB 1, OSB 2, OSB 3, OSB 4 EN 322 od 2 do 12% od 5 do 12%
53) Dopuszczalna tolerancja gęstości w stosunku do średniej gęstości wewnątrz płyty EN 323 10%
6 Zawartość formaldehydu – Klasa E1  EN 120 ≤ 8mg / 100 g zupełnie suchej masy

2) Specyficzne zastosowania płyt OSB mogą wymagać innych tolerancji. Patrz obowiązujące normy.
3) Wartości obowiązują dla wilgotności materiału przy 65% RH i 20°C.
 


2. Wymagania dotyczące płyt do zastosowań ogólnych i wykończenia wnętrz (w tym mebli) stosowanych w warunkach suchych

* Wymagania dotyczące specyficznych właściwości mechanicznych i pęcznienia.

Typ płyty: SWISS KRONO OSB/1: Właściwości Metoda badania Jednostka miary Wymagania Zakres grubości
  6–10 >10 i <18 18–25
Wytrzymałość na zginanie: oś główna EN 310 N/mm2 20 18 16
Wytrzymałość na zginanie: oś boczna EN 310 N/mm2 10 9 8
Moduł sprężystości: oś główna EN 310 N/mm2 2500 2500 2500
Moduł sprężystości: oś boczna EN 310 N/mm2 1200 1200 1200
Wytrzymałość na rozciąganie prostopadle do płaszczyzny płyty EN 319 N/mm2 0,30 0,28 0,26
Pęcznienie w grubości po 24 godzinach EN 317 % 25 25 25

3. Wymagania dotyczące płyt do zastosowań nośnych, używanych w suchych warunkach

* Wymagania dotyczące specyficznych właściwości mechanicznych i pęcznienia

Typ płyty: SWISS KRONO OSB/2: Właściwości Metoda badania Jednostka miary Wymagania Zakres grubości
  6–10 >10 i <18 18–25
Wytrzymałość na zginanie: oś główna EN 310 N/mm2 22 20 18
Wytrzymałość na zginanie: oś boczna EN 310 N/mm2 11 10 9
Moduł sprężystości: oś główna EN 310 N/mm2 3500 3500 3500
Moduł sprężystości: oś boczna EN 310 N/mm2 1400 1400 1400
Wytrzymałość na rozciąganie prostopadle do płaszczyzny płyty EN 319 N/mm2 0,34 0,32 0,30
Pęcznienie w grubości po 24 godzinach EN 317 % 20 20 20

4. Wymagania dotyczące płyt do zastosowań nośnych, używanych w wilgotnych warunkach

* Wymagania dotyczące specyficznych właściwości mechanicznych i pęcznienia

Typ płyty: SWISS KRONO OSB/3: Właściwości Metoda badania Jednostka miary Wymagania Zakres grubości
  6–10 >10 i <18 18–25
Wytrzymałość na zginanie: oś główna EN 310 N/mm2 22 20 18
Wytrzymałość na zginanie: oś boczna EN 310 N/mm2 11 10 9
Moduł sprężystości: oś główna EN 310 N/mm2 3500 3500 3500
Moduł sprężystości: oś boczna EN 310 N/mm2 1400 1400 1400
Wytrzymałość na rozciąganie prostopadle do płaszczyzny płyty EN 319 N/mm2 0,34 0,32 0,30
Pęcznienie w grubości po 24 godzinach EN 317 % 15 15 15

5. Wymagania dotyczące odporności na wilgoć

Typ płyty: SWISS KRONO OSB/3: Właściwości Metoda badania Jednostka miary Wymagania Zakres grubości
  6–10 >10 i <18 18–25
Wytrzymałość na zginanie po próbie cyklicznej – oś główna EN 321 + EN 3108) N/mm2 9 8 7
Opcja 17) wytrzymałość na rozciąganie prostopadle do płaszczyzny płyty, po próbie cyklicznej EN 321 EN 319 N/mm2 0,18 0,15 0,13
Opcja 27) wytrzymałość na rozciąganie prostopadle do płaszczyzny płyty, po zagotowaniu EN 1087-19) N/mm2 0,15 0,13 0,12
7) Wybór metod należy traktować jako tymczasowy do czasu opracowania odpowiednich metod dla zestawu płyt
8) Wytrzymałość na zginanie po próbie cyklicznej oblicza się na podstawie grubości zmierzonej po próbie cyklicznej
9)Obowiązuje norma EN 1087-1 z uwzględnieniem zmodyfikowanej metody w załączniku A.

6. Wymagania dotyczące płyt do zastosowań przy dużych obciążeniach, użytkowanych w wilgotnych warunkach

* Wymagania dotyczące specyficznych właściwości mechanicznych i pęcznienia

Typ płyty: SWISS KRONO OSB/4: Właściwości Metoda badania Jednostka miary Wymagania Zakres grubości
  6–10 >10 i <18 18–25
Wytrzymałość na zginanie: oś główna EN 310 N/mm2 30 28 26
Wytrzymałość na zginanie: oś boczna EN 310 N/mm2 16 15 14
Moduł sprężystości: oś główna EN 310 N/mm2 4800 4800 4800
Moduł sprężystości: oś boczna EN 310 N/mm2 1900 1900 1900
Wytrzymałość na rozciąganie prostopadle do płaszczyzny płyty EN 319 N/mm2 0,50 0,45 0,40
Pęcznienie w grubości po 24 godzinach EN 317 % 12 12 12

7. Wymagania dotyczące odporności na wilgoć

Typ płyty: SWISS KRONO OSB/4: Właściwości Metoda badania Jednostka miary Wymagania Zakres grubości
  6–10 >10 i <18 18–25
Wytrzymałość na zginanie po próbie cyklicznej – oś główna EN 321 + EN 3108) N/mm2 15 14 13
Opcja 17) wytrzymałość na rozciąganie prostopadle do płaszczyzny płyty, po próbie cyklicznej EN 321 EN 319 N/mm2 0,21 0,17 0,15
Opcja 27) wytrzymałość na rozciąganie prostopadle do płaszczyzny płyty, po zagotowaniu EN 1087-19) N/mm2 0,17 0,15 0,13
7) Wybór metod należy traktować jako tymczasowy do czasu opracowania odpowiednich metod dla zestawu płyt
8) Wytrzymałość na zginanie po próbie cyklicznej oblicza się na podstawie grubości zmierzonej po próbie cyklicznej
9)Obowiązuje norma EN 1087-1 z uwzględnieniem zmodyfikowanej metody w załączniku A.

8. Przewodność cieplna płyty OSB/3

  Średnia gęstość Ρ Kg/m 3 Przewodność cieplna
współczynnik λ W(m -K )
Norma
SWISS KRONO OSB/3 650 0,13 EN 12664

9. Klasyfikacja ogniowa

  Norma EN Minimalna
gęstość
kg/m3
Minimalna
grubość
mm
Klasa (bez podłóg) Klasa podłogi Norma
SWISS KRONO OSB/3 EN 300 600 9 D-s2, d0 - EN-13501-1