Skontaktuj się z nami, jeśli potrzebujesz informacji

Kontakt

SWISS KRONO sp. z o.o.

ul. Serbska 56, 68-200 Żary
woj. lubuskie, POLSKA

Formularz kontaktowy SWISS KRONO

Zespół sprzedaży

Płyty niezapalne STOP FIRE

Miejscami koniecznego zastosowania płyt STOP FIRE (zgodnie z przepisami Prawa budowlanego - Dział 6, Rozdział 5, &258 i &260) są:

  • wszystkie drogi ewakuacyjne w budynku użyteczności publicznej,
  • pomieszczenia w budynkach użyteczności publicznej przeznaczone do jednoczesnego przebywania ponad 50 osób.

Uwaga!

w przypadku prowadzenia działalności o szczególnych wymaganiach/ regulacjach prawnych, przed zastosowaniem produktów standardowych lub STOP FIRE,  należy sprawdzić aktualne przepisy / wymagania w tym zakresie (np. żłobki, przedszkola, kluby dziecięce itp.).

 

DOSTĘPNOŚĆ

  • produkcja płyt laminowanych niezapalnych STOP FIRE (wiórowych lub MDF) – wyłącznie na zamówienie,
  • możliwość wyprodukowania każdego dekoru z kolekcji płyt laminowanych SWISS KRONO Polska,
  • czas oczekiwania, w zależności od dekoru, od 2 do 8 tygodni,
  • minimalna ilość zamówienia: 2 palety (30 szt.) lub 1 paleta (15 szt.) z dodatkową dopłatą.

 


Do pobrania

Certyfikaty

Wszystkie certyfikaty

EUROKLASY OGNIOWE

Aby ocenić prawdopodobne zachowanie wyrobu w zetknięciu z ogniem, czyli jego potencjalną palność, należy sprawdzić jego Euroklasę, czyli klasyfikację ogniową w zakresie reakcji na ogień.

Zawiera ona wszystkie ważne informacje o zachowaniu wyrobów pod wpływem ognia. Zgodnie z nią, każdy wyrób zostaje zaklasyfikowany do jednej z siedmiu podstawowych euroklas ogniowych. Najbezpieczniejsze wyroby znajdują się w Euroklasach A1, A2, B, w kolejnych są klasyfikowane wyroby wykazujące coraz gorsze właściwości ogniowe aż do wyrobów klasy F. Oprócz klasy podstawowej na kompletną klasyfikację ogniową składają się jeszcze dodatkowe dwie klasy:

w zakresie wydzielania dymu – Euroklasy od s1 do s3
w zakresie intensywności występowania płonących kropli – Euroklasy od d0 do d2

Grupa SWISS KRONO, aby spełnić najwyższe europejskie wymagania w dziedzinie bezpieczeństwa pożarowego, opracowała technologię produkcji niezapalnych płyt meblowych. Płyty meblowe SWISS KRONO Stop Fire zostały przebadane w certyfikowanym instytucie w Niemczech i uzyskały klasyfikację ogniową materiału niezapalnego: B-s2, d0

Euroklasa   Charakterystyka zachowania się wyrobu w warunkach pożaru
A1 Niepalny Całkowicie niepalne wyroby najwyższej klasy, nie powodują rozgorzenia ognia
A2 Niepalny Niepalne wyroby najwyższej klasy, nie powodują rozgorzenia ognia
B Niezapalny Bardzo ograniczony udział w pożarze, wyroby nie powodują rozgorzenia ognia
C Trudno zapalne Ograniczony, lecz zauważalny udział w pożarze
D Łatwo zapalne  Istotny udział w pożarze
E Łatwo zapalne  Bardzo duży udział w pożarze – zagrożenie pożarowe
F Łatwo zapalne Produkty nie badane lub negatywne wyniki wszystkich badań ogniowych
Euroklasa Określenie ilości i szybkości wytwarzania dymu
s1 Prawie bez dymu
s2 Średnia ilość i gęstość dymu
s3 Bardzo duża gęstego dymu
Euroklasa Intensywność wytwarzania płonących kropli i cząstek
d0 Brak płonących kropli
d1 Niewiele płonących kropli (podobne do iskier z płonącego drewna)
d2 Bardzo wiele kapiących kropel i cząstek

W ofercie SWISS KRONO dostępne są następujące płyty meblowe niezapalne STOP FIRE:


SWISS KRONO RC SF-B (Płyta wiórowa P2 Stop Fire – niezapalna) – gr. 18 mm - B-s2, d0

SWISS KRONO MFC SF-B (Płyta wiórowa P2 laminowana Stop Fire – niezapalna) – gr.18 mm - B-s2, d0

SWISS KRONO MDF SF-B (Płyta MDF Stop Fire – niezapalna) – gr. 16 i 19 mm - B–s2, d0

SWISS KRONO MFMDF SF-B (Płyta MDF laminowana Stop Fire – niezapalna) – gr. 16 i 19 mm - B-s1, d0