Skontaktuj się z nami, jeśli potrzebujesz informacji

Kontakt

SWISS KRONO sp. z o.o.

ul. Serbska 56, 68-200 Żary
woj. lubuskie, POLSKA

Formularz kontaktowy SWISS KRONO

Zespół sprzedaży

Nasze zaangażowanie w ochronę środowiska

Od początku swojego istnienia Grupa SWISS KRONO przywiązywała dużą wagę do zrównoważonego wykorzystania zasobów. Drewno jest cennym, odnawialnym surowcem – jednym z najbardziej przyjaznych dla środowiska. SWISS KRONO bardzo poważnie traktuje swoją odpowiedzialność nie tylko za środowisko naturalne, ale także za przyszłe pokolenia. Długofalowa strategia grupy zakłada realizację ukierunkowanych inwestycji promujących ochronę środowiska i minimalizujących zużycie zasobów naturalnych. SWISS KRONO nie ustaje w prowadzeniu badań i inwestowaniu w rozwiązania, które pozwalają wcielać w życie założenia zrównoważonej działalności.

Jako lider branży produktów drewnopochodnych grupa bardzo mocno angażuje się w ochronę środowiska, starając się utrzymać zużycie surowców, wody i energii na możliwie najniższym poziomie, a tam, gdzie jest to wykonalne, wykorzystywać drewno z recyklingu. Aby zmniejszyć zużycie paliw kopalnych, takich jak ropa naftowa i gaz ziemny, koncern spala biomasę, która nie nadaje się do recyklingu. Zastosowanie materiałów drewnopochodnych zamiast innych energochłonnych i zasobochłonnych produktów pozwala poprawić bilans CO2. Ponieważ w ten sposób wykorzystuje się niemal cały materiał oraz osiąga efekt pochłaniania CO2 przez surowiec drzewny pochodzący ze zrównoważonej gospodarki leśnej, produkty grupy mogą pomóc w zmniejszeniu efektu cieplarnianego.

POMIAR EMISJI DLA EMITORA S-14

Typ emisji / Emission type: Jednostka / Unit Emisja średniodobowa (22.05.2024) / 24-hour average emission Norma / Standard
Pył całkowity / Total dust mg/m3 2,23 30
Dwutlenek azotu / Nitrogen dioxide mg/m3 106,97 250
Całkowite LZO / Total VOC mg/m3 125,03 400
Formaldehyd / Formaldehyde mg/m3 2,57 20
Dwutlenek siarki / Sulphur dioxide kg/h 7,18 22
Tlenek węgla / Carbon monoxide kg/h 23,9 380
Amoniak / Ammonia kg/h 2,69 7

POMIAR EMISJI DLA EMITORA S-15

Typ emisji / Emission type: Jednostka / Unit Emisja średniodobowa (22.05.2024) / 24-hour average emission Norma / Standard
Pył całkowity / Total dust mg/m3 4,11 20
Dwutlenek azotu / Nitrogen dioxide mg/m3 94,97 250
Całkowite LZO / Total VOC mg/m3 61,71 120
Formaldehyd / Formaldehyde mg/m3 1,71 15
Dwutlenek siarki / Sulphur dioxide kg/h 0,07 15,6
Tlenek węgla / Carbon monoxide kg/h 10,07 160
Amoniak / Ammonia kg/h 3,1 5

Bilans pyłów w roku 2023*

Łączna ilość spalonego pyłu:

  • 39560,188 Mg

Ilość pyłu z żywicą:

  • 14025,900 Mg

 

*Produkcja ograniczona ze względów ekonomicznych.