Skontaktuj się z nami, jeśli potrzebujesz informacji

Kontakt

SWISS KRONO sp. z o.o.

ul. Serbska 56, 68-200 Żary
woj. lubuskie, POLSKA

Formularz kontaktowy SWISS KRONO

Zespół sprzedaży

1/1 - Następny slajd:

BEZPIECZEŃSTWO NA PEŁNYM MORZU

W wyposażeniu statków morskich dużą wagę przykłada się do zapewnienia najwyższego poziomu bezpieczeństwa. Niemal każdy element wyposażenia odgrywa kluczową rolę. Dlatego należy stosować materiały, które:

  • posiadają wymagane certyfikaty, potwierdzające, że produkt nadaje się do zastosowania w przemyśle morskim,
  • mają odpowiednią funkcjonalność, trwałość i stabilność,
  • nie ulegają uszkodzeniu w niesprzyjających warunkach środowiskowych (np. wilgoć, zmienne temperatury, promieniowanie UV czy słona woda).

Dlatego tak ważny jest wybór odpowiednich materiałów, niezależnie od tego czy przeznaczone są do montażu na niewielkich jachtach czy statkach przewożących setki pasażerów.

 

KOŁO STEROWE - PASZPORT WYROBU DO SEKTORA MORSKIEGO

Laminaty SWISS KRONO HPL IMO spełniają wymagania Dyrektywy Parlamentu Europejskiegi i Rady 2014/90/UE z 23 lipca 2014 w sprawie zgodności wyposażenia morskiego z przepisami odpowiednich rezolucji IMO (International Maritime Orgniazation - IMO) i posiadają Certyfikat MED-B Certyfikat MED-D.  Marine Equipment Directve  (MED) to dyrektywa UE, która określa wymagania dotyczące wyrobów stosowanych na statkach UE, ma na celu zwiększenie bezpieczeństwa na morzu i zapobieganie zanieczyszczeniu wód morskich.

Produkty, które spełaniają powyższe wymagania i uzyskały stosowne certyfikaty muszą być specjalnie znakowane. Dlatego SWISS KRONO stosuje znakowanie produktów HPL IMO symbolem koła sterowego. Oznaczenie to świadczy o zgodności produktu z przepisami o wyposażeniu morskim i uprawnia do stosowania go na statkach morskich UE. 

 

 

 

SWISS KRONO HPL IMO - MATERIAŁ DEKORACYJNY DO WNĘTRZ OKRĘTOWYCH

SWISS KRONO HPL IMO to materiał do stosowania w sektorze dekoracyjnym w wyposażeniu wnętrz statków, zwłaszcza jako okładziny grodzi, ścian i sufitów, z wyjątkiem osłon rur i kabli. Nie jest przeznaczony do wykonywania pokryć podłogowych. Laminat HPL IMO jest  doskonałym rozwiązaniem do stosowania jako materiał powierzchniowy o niskim rozprzestrzenianiu płomienia, nie wytwarzający nadmiernych ilości dymu ani toksycznych produktów podczas pożaru. Elementy kompozytowe wykonane z laminatów HPL IMO i podłoży niepalnych mają szeroką gammę zastosowań i są często wymagane w miejscach, gdzie występują zwiększone wymogi dotyczące reakcji na ogień.


WŁAŚCIWOŚCI ANTYBAKTERYJNE

Wszystkie laminaty SWISS KRONO mają właściwości antybakteryjne. ANTYBAKTERYJNOŚĆ laminatów oznacza, że bakterie nie namnażają się na ich powierzchni. Testy, wg ISO 22196:2011, przeprowadza się na 2 bakteriach (Staphylococcus aureus - gronkowiec złocisty i Escherichia coli - pałeczka okrężnicy), a ich wynik potwierdza, że powierzchnia laminatów posiada zdolność do hamowania wzrostu mikroorganizmów.


Konserwacja laminatów SWISS KRONO HPL IMO

Laminaty SWISS KRONO HPL IMO należy czyścić wilgotną, miękką ściereczką lub gąbką, stosując ogólnie dostępne środki myjące. Następnie należy delikatnie przemyć powierzchnię czystą wodą i wytrzeć ją do sucha. Przed użyciem każdego środka czyszczącego należy zapoznać się z załączonym do niego opisem, aby mieć pewność czy nadaje się do tego typu powierzchni. Nie należy używać środków czystości zawierających substancje agresywne lub żrące oraz środków zawierających dodatki ścierające lub nabłyszczające, gdyż mogą one trwale uszkodzić powierzchnię laminatu. Większe zabrudzenia, np. od flamastra, nikotyny, lakieru do paznokci czy pasty do butów, należy usunąć spirytusem lub rozpuszczalnikiem organicznym (np. aceton), a następnie przemyć powierzchnię laminatu czystą wodą i wytrzeć ją do sucha.

 

 


Informacje Techniczne

SWISS KRONO HPL IMO to produkt dostępny wyłącznie NA ZAMÓWIENIE w formatach:

Zakres szerokości

Zakres długości

Zakres grubości

J. m. 

Rodzaj

630 - 1320 500 - 5600 0,5 -0,8 mm arkusz
2800 500 - 5600 0,5 -0,8 mm arkusz

 

Szerokość

 

Długość

 

Zakres grubości

 

 

Rodzaj

1300 250 000  0,5 – 0,6 mm rola*
2060 250 000 0,5 – 0,6 mm rola*

 *maksymalna średnica roli 400 mm, średnica gilzy 150 mm

Właściwości techniczno – użytkowe laminatów SWISS KRONO HPL IMO

Właściwość J. m. Wymaganie Metoda badania
Tolerancja grubości mm 0,5 - 0,8 mm ± 0.10 EN 438-2.5
Tolerancja długości mm +10 / - 0 EN 438-2.6
Tolerancja szerokości mm +10 / - 0 EN 438-2.6
Odporność na zarysowania N ≥ 3 EN 438-2.25
Odporność na ścieranie obroty  IP ≥ 150, IP + FP/2 ≥ 350 EN 438-2.10
Odporność na uderzenie (kulka o małej średnicy) N ≥ 20 EN 438-2.20
Emisja formaldehydu   Klasa E1 EN 717-1