Skontaktuj się z nami, jeśli potrzebujesz informacji

Kontakt

SWISS KRONO sp. z o.o.

ul. Serbska 56, 68-200 Żary
woj. lubuskie, POLSKA

Formularz kontaktowy SWISS KRONO

Zespół sprzedaży

GRUPA SWISS KRONO: z werwą i głodni sukcesu wychodzimy z kryzysu spowodowanego pandemią Covid

Aktualności | SWISS KRONO Group

Lucerna, grudzień 2021 roku – Motto Grupy SWISS KRONO brzmi „Głód sukcesu”, a w centrum uwagi są firmowe wartości: „ambicja”, „zorientowanie na cel”, „zaangażowanie”, „pragmatyzm” i „partnerstwo”. Kultura ta stworzyła również podstawę sukcesu roku obrotowego zakończonego w dniu 30.09.2021 roku. Głównym powodem zadowalającego rozwoju biznesowego było konsekwentne i koordynowane w całej Grupie wykorzystywanie możliwości rynkowych i biznesowych spowodowanych dużym wzrostem popytu na większości rynków po zakończeniu drugiej fali pandemii Covid.

Martin Brettenthaler, CEO i Prezes Komitetu Wykonawczego jest zadowolony z tych wyników biznesowych: „Grupa SWISS KRONO konsekwentnie korzysta z możliwości pojawiających się po drugiej fali pandemii Covid. Każda osoba w Grupie włożyła w to swój wkład”. Jednakże - kontynuował Brettenthaler - mając na uwadze nadchodzący rok obrotowy, spoczęcie na laurach nie wchodzi w grę: „Prowadzimy działalność w bardzo dynamicznym oraz złożonym środowisku gospodarczym i mierzymy się z wyzwaniem związanym z gwałtownie rosnącymi cenami surowców. Postępująca cyfryzacja, ochrona klimatu i gospodarka obiegowa będą stanowić zarówno szanse, jak i wyzwania na przyszłość".

Okazało się możliwe podwyższenie skonsolidowanych rocznych obrotów netto w porównaniu do poprzedniego roku, który został mocno dotknięty w negatywny sposób przez kryzys spowodowany pandemią Covid, o +24% do poziomu ponad 2,1 mld CHF. Spadek z poprzedniego roku, spowodowany pandemią, wynoszący -8%, został więc z nadwyżką zrekompensowany. W lokalnych walutach, wskaźnik wzrostu zwiększył się o +28% w porównaniu do poprzedniego roku. W produkcji po raz pierwszy przekroczony został próg rocznej produkcji wynoszący 6 mln m3.

 

Wszystkie piony biznesowe wkładają istotny wkład w rentowny zysk i są wzmacniane poprzez skoncentrowane inwestycje

Wszystkie piony biznesowe wniosły wkład w duży wzrost obrotów: największy pion, „Podłogi”, wzrósł o +13%, pion „Materiały budowlane / płyty OSB” wzrósł o +31%, a pion „Wnętrza” - o nie mniej niż +33%.

W pionie „Podłogi” Grupa SWISS KRONO celowo skoncentrowała się na podłogach laminowanych, jako że są one ciągle najlepszym twardym pokryciem podłogowym, jeżeli chodzi o stosunek pomiędzy ich ceną a efektywnością. W poprzednim roku obrotowym okazało się możliwe zwiększenie sprzedaży do niemal 160 mln m2. Dzięki zwiększeniu produkcji płyt HDF dla własnej produkcji podłóg laminowanych w USA oraz uruchomieniu nowej cyfrowej linii drukującej papier dekoracyjny w obiekcie w Heiligengrabe, strategia polegająca na zwiększaniu własnej pionowej integracji Grupy była konsekwentnie realizowana.

Grupa SWISS KRONO skupia się na innowacjach i poszerza linię swoich produktów o podłogę COREPEL, bardzo wytrzymałą i wodoodporną podłogę zawierającą drewno. Podłoga Corepel jest pierwszą tego typu podłogą zawierającą drewniany wkład: powoduje to, że jest ona w stu procentach wodoszczelna i niezwykle odporna, nawet w ekstremalnych warunkach. Grupa SWISS KRONO otrzymała nagrodę „Red Dot Award” za prezentację podłogi Corepel w różnych mediach.

Jednostka biznesowa „Materiały budowlane / płyty OSB” charakteryzowała się bardzo dobrym popytem, jednakże również gwałtownie rosnącymi kosztami drewna, substancji chemicznych, energii i transportu, co w połączeniu z konsekwentnym zarządzaniem kosztami wymusiło ciągłą korektę cen sprzedaży.

Cele rozwojowe określone w strategii Grupy dla jednostki biznesowej „Materiały budowlane / płyty OSB” - zwłaszcza osiągane poprzez rozbudowę i nowe projekty instalacyjne - były realizowane, a każdy zakład był stopniowo rozbudowywany do rocznej zdolności produkcyjnej określonej przez Grupę SWISS KRONO jako optymalna wielkość operacyjna. Poza bieżącą budową nowego zakładu w mieście Szaria w Rosji, który zostanie uruchomiony w 2023 roku, produkcja w obiekcie w Heiligengrabe została zwiększona o +25% do poziomu 600 000 m3. Planuje się zwiększenie produkcji w obiekcie w Sully we Francji i w obiekcie Vásárosnamény na Węgrzech o podobną ilość.

W pionie „Wnętrza” Grupa SWISS KRONO posiada pozycję lidera na różnych rynkach (w Szwajcarii, Polsce i Ukrainie), która jest wzmacniana i rozszerzana poprzez konsekwentny rozwój rynkowy. Obszar ten jest również wzmacniany poprzez ukierunkowane inwestycje. Dla przykładu, dalsza optymalizacja zakładu przetwórstwa odpadów drewnianych w obiekcie w Menznau w Szwajcarii zwiększyła udział drewna pochodzącego z recyklingu w płytach wiórowych do 35%.

Publikacje

Pressekontakt

Christine Diener

Head of Group Communications