Odwiedzasz SWISS KRONO Poland. Zmień witrynę, aby zobaczyć zawartość odpowiednią dla Twojej lokalizacji.
Twoja lokalizacja: USA
Kontynuuj

Skontaktuj się z nami, jeśli potrzebujesz informacji

Kontakt

SWISS KRONO sp. z o.o.

ul. Serbska 56, 68-200 Żary
woj. lubuskie, POLSKA

Formularz kontaktowy SWISS KRONO

Zespół sprzedaży

Czego nie obejmuje gwarancja?

Odpowiedzialność z tytułu gwarancji obejmuje tylko wady powstałe z przyczyn tkwiących w kupionych laminowanych panelach podłogowych. Gwarancja nie obejmuje wad powstałych z innych przyczyn, w tym uszkodzeń mechanicznych oraz wad będących następstwem nieprawidłowego montażu paneli, ich zastosowania niezgodnie z przeznaczeniem lub użytkowania niezgodnie z wymogami określonymi w „Zasadach montażu i użytkowania. Gwarancji”. Również przetarcia na krawędziach paneli nie są objęte gwarancją.