You are visiting SWISS KRONO Hungary. Change website to see appropriate content for your location.
Your Location: USA
Continue

Vegye fel velünk a kapcsolatot, ha információra van szüksége

Elhelyezkedés

SWISS KRONO HU

Swiss Krono Kft.
Magyarország, 4800
Vásárosnamény
Ipar út, 1

Contact Person

Értékesítési osztály

Bogdán Bodis
+36 45 571 126 [email protected]

Emberi Erőforrások

Szikora Miklósné
+ 36 45 571 115 [email protected]

SWISS KRONO kapcsolatfelvételi űrlap

Adatvédelem

ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ

HONLAPUNK FELHASZNÁLÓI SZÁMÁRA

 

Folytassa közvetlenül a Cookie Policy részben)

 

1. Adatvédelem egy pillanat alatt

1.1 Általános információk

Az alábbiakban rövid áttekintést nyújtunk arról, hogy mi történik a személyes adataival, amikor felkeresi weboldalunkat.  Személyes Adatnak minősül minden olyan adat, amely alapján az Ön személyazonossága megállapítható. Az adatvédelemmel kapcsolatban további részletes információt az alábbi Adatvédelmi Nyilatkozatban talál.

1.2 Adatgyűjtés a weboldalunkon

Ki a felelős a weboldalunkon való adatgyűjtésért?

Mi, a SWISS KRONO Kft. - Magyarország 4800, Vásárosnamény Ipar utca 1. - vagyunk felelősek minden a weboldalon keresztül begyűjtött adatért, amelyet Ön a weboldal MAGYAR részének látogatása során megad számunkra.

Amennyiben Ön a weboldalunk Global vagy Local (egyéb helyi) szakaszát látogatja az adatkezelő a weboldal LOCAL vagy Global részének megfelelő üzemeltető lesz, amely információt mind az adott oldalhoz tartozó Local/Global Adatvédelmi Tájékoztató és az Impresszum is tartalmazza.

Hogyan gyűjtjük az Ön adatait?

Néhány adat akkor kerül begyűjtésre, amikor Ön megadja számunkra, mint például a kapcsolatfelvételi űrlapon rögzített adat.

A weboldalunk látogatásakor informatikai rendszereink által automatikus adatgyűjtés történik. Ezek elsősorban technikai adatok, úgymint a weboldal eléréséhez az Ön által használt böngésző és operációs rendszer. A weboldalunk látogatása során a fenti adatok automatikusan begyűjtésre kerülnek, amint Ön a weboldalunkra lép.

Mire használjuk az adatokat?

Az adatok egy része a weboldal megfelelő működése miatt kerül begyűjtésre. Egyéb adatok a weboldal használatával kapcsolatos látogatói szokások elemzésére is felhasználásra kerülhetnek.

MI TÖRTÉNIK ABBAN AZ ESETBEN, HA 16 ÉV ALATTI VAGYOK?

Ha Ön 16 évesnél fiatalabb, a személyes adatainak átadása előtt szüksége van a szülő/gondviselő engedélyére. A 16 évesnél fiatalabb személyek ilyen hozzájárulás nélkül nem adhatják meg nekünk személyes adataikat.

Milyen jogok illetik meg Önt az adatait illetően?

Ön díjmentesen jogosult információt kérni a tárolt személyes adatairól, azok eredetéről, címzettjeiről, illetve a rögzítés céljáról. Továbbá Ön jogosult kérni ezen adatok helyesbítését, az adatkezelés korlátozását vagy törlését. Titok-és adatvédelem terén felmerülő további kérdések esetén bármikor kapcsolatba léphet velünk az Impresszumban rögzített elérhetőségeken, illetve jogában áll az illetékes adatvédelmi felügyeleti hatósághoz panasszal fordulni.

1.3 Analitika eszközök és harmadik fél eszközei 

Weboldalunk látogatása során statisztikai elemzések készülhetnek az Ön böngészési szokásairól, elsősorban Cookie-k (sütik) és analitikai programok alkalmazásával. A böngészési szokásainak elemzése fő szabály szerint anonim módon történik és nem visszavezethető Önhöz. Ön tiltakozhat az elemzés ellen, vagy megakadályozhatja bizonyos eszközök használatának elkerülésével - részletes információkat az alábbi adatvédelmi nyilatkozatban talál.

Ön tiltakozhat az elemzések ellen, tiltakozási lehetőségeiről az alábbiakban tájékoztatjuk.

2. ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK ÉS KÖTELEZŐ INFORMÁCIÓK

2.1 Adatvédelem

Az Ön személyes adatainak védelmét jelen oldal üzemeltetői nagyon komolyan veszik. Személyes adatait bizalmasan, a jogszabályok szerinti adatvédelmi előírásoknak, valamint a jelen adatvédelmi nyilatkozatnak megfelelően kezeljük.

Amikor Ön a weboldalunkat használja különféle személyes adatokat gyűjtünk Önről. A személyes adat bármilyen olyan adat, amely alapján az Ön személye azonosítható. Jelen adatvédelmi nyilatkozat ismerteti, hogy milyen adatokat gyűjtünk és mire használjuk azokat, továbbá, hogy milyen módon és milyen célból történik a tevékenység.

Felhívjuk a figyelmét, hogy az interneten történő adattovábbítás során (pl. az e-mailben folytatott kommunikáció) biztonsági rések lehetnek. Adatainak harmadik fél hozzáférésével szembeni teljes-körű védelme nem lehetséges. 

2.2 Tájékoztatás a weboldalért felelős adatkezelőről

A https://www.swisskrono.com/hu-en/data-privacy/#/ weboldalon az adatkezelésért felelős:

SWISS KRONO Kft. 
Ipar utca 1 
HU - 4800 Vásárosnamény 
E-Mail: [email protected]

A felelős adatkezelő az a természetes vagy jogi személy, aki egyedül vagy másokkal közösen dönt a személyes adatok kezelésének céljairól és módjáról (pl. nevek, e-mail címek stb.).

2.3 Adatkezeléshez való hozzájárulás visszavonása

Számos adatkezelési művelet kizárólag az Ön kifejezett hozzájárulásával lehetséges. A meglévő hozzájárulást bármikor visszavonhatja jövőbeni hatállyal, ehhez elegendő, ha a hozzájárulás visszavonását tetszőleges formában közli velünk e-mailben. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a visszavonásig folytatott adatfeldolgozás jogszerűségét.

2.4 Panasztételi jog az illetékes felügyeleti hatóságnál

Az adatvédelmi jogsértések esetén az érintett panasszal fordulhat az illetékes felügyeleti hatósághoz, különösen a szokásos tartózkodási helye, a munkahelye vagy a feltételezett jogsértés helye szerinti tagállamban.

Magyarországon az illetékes felügyeleti hatóság a

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság,

NAIH cím: 1055 Budapest, Falk Miksa u. 9-11.,

postacím: 1363 Budapest, Pf.: 9.

E-mail: [email protected],

honlap: www.naih.hu

 

2.5 Az adatok hordozhatósághoz való jog

Ön jogosult arra, hogy - a hozzájárulása alapján, vagy szerződés teljesítése céljából automatikusan kezelt adatait - tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja vagy közvetlen továbbítását kérje harmadik fél részére. Amennyiben Ön az adatok továbbítását közvetlenül más felelős részére kéri továbbítani, csak abban az esetben tudjuk biztosítani, amennyiben az technikailag megoldható. 

 

 2.6 SSL- és TLS-titkosítás

A weboldal biztonsági okokból és a bizalmas tartalmak, például az Ön által részünkre, mint a weboldal üzemeltetőjének küldött megrendelések vagy megkeresések biztonságos továbbítása érdekében SSL- és TLS-titkosítást használ. A biztonságos kapcsolatot onnan ismerheti fel, hogy a böngésző címsorában a "http://" helyett "https:" szerepel, és a böngészősávban megjelenik a lakat szimbólum.

Ha az SSL vagy TLS titkosítás aktiválva van, az Ön által részünkre továbbított adatokat harmadik fél nem tudja elolvasni.

2.7 Tájékoztatás, tiltás, törlés 

Az hatályos jogszabályok keretein belül Ön mindenkor térítésmentesen felvilágosítást kérhet az Önről tárolt személyes adatokról, azok származásáról, címzettjeiről, az adatkezelés céljáról, valamint adott esetben az adatok helyesbítésére, zárolására vagy törlésére is jogosult. További, személyes adatokat érintő kérdésekkel kapcsolatban bármikor megkereshet bennünket az impresszumban megadott címen. 

2.8 Reklámcélú levelezés tiltása

Az impresszum-kötelezettség keretében közzétett elérhetőségi adatok kéretlen reklámok és információs anyagok továbbítására való használata ellen kifejezetten tiltakozunk. Kéretlen reklámanyag továbbítása esetén (pl. levélszemétként) a weboldal üzemeltetője fenntartja a jogot jogi lépések megtételére.

3. AZ ADATKEZELŐ RÉSZÉRŐL ADATKEZELÉSSEL KAPCSOLATOS KÉRDÉSEKBEN KIJELÖLT KAPCSOLATTARTÓ ELÉRHETŐSÉGEI:

E-Mail: [email protected]

Postai cím: Ipar utca 1, HU - 4800 Vásárosnamény

Telefon: +36 45 571 110

 

4. ADATGYŰJTÉS WEBOLDALUNKON

Információk az Ön preferenciáiról és érdeklődési köréről, amelyeket a cookie-szabályzatunkban meghatározott webes nyomkövető vagy elemző technológiák segítségével kapunk, különösen internetes oldalaink és letölthető tartalmaink (pl. szoftverek, e-könyvek, fehér könyvek letöltésére történő regisztráció) vagy más, az Ön számára kínált online szolgáltatásaink használata során. Így gyűjtünk információkat például arról, hogy Ön milyen tartalmakat tölt le a weboldalunkról, és milyen tartalmakra kattint vagy néz meg.

4.1 Cookie-k (sütik)

A weboldalak úgynevezett cookie-kat használnak. A cookie-k nem okoznak kárt az Ön számítógépén és nem tartalmaznak vírusokat. A cookie-k (magyarul: sütik) segítenek weboldalunk felhasználóbarátabb, hatékonyabb és biztonságosabb működésében. A cookie-k az Ön számítógépén létrehozott és a böngészője által tárolt apró szöveges fájlok.

A legtöbb általunk használt cookie, úgynevezett “munkamenet cookie” amelyek a látogatást követően automatikusan törlődnek. Más cookie-kat az Ön készüléke addig tárolja, amíg Ön nem törli azokat. Ezek a cookie-k lehetővé teszik számunkra, hogy azonosítsuk az Ön böngészőjét a weboldalunk következő látogatása esetén.

Beállíthatja a böngészőjét, hogy tájékoztassa Önt a cookie-k használatáról és eseti alapon elfogadhassa, vagy elutasíthassa azokat. Opcionálisan a böngészője úgy konfigurálható, hogy bizonyos feltételek mellett automatikusan elfogadja a cookie-kat, vagy mindig elutasítsa őket, vagy automatikusan törölje a cookie-kat a böngésző bezárásakor. A cookie-k letiltása korlátozhatja a weboldal működését.

Az elektronikus kommunikációhoz vagy bizonyos Ön által kívánt funkciók rendelkezésre-bocsátásához (pl. árukosár funkció) szükséges cookie-k a GDPR 6. § 1. bekezdés (f) pontja alapján kerülnek tárolásra. A weboldal üzemeltetőjének jogos érdeke áll fenn a cookie-k tárolására vonatkozóan, hogy szolgáltatásait hibátlanul és optimálisan biztosíthassa. Amennyiben egyéb cookie-k (pl. az Ön böngészési viselkedésének elemzésére alkalmas cookie-k) is tárolásra kerülnek, úgy azok külön kerülnek áttekintésre jelen adatvédelmi nyilatkozatban.

4.2 Szervernapló-fájlok

A weboldal szolgáltatója az úgynevezett szervernapló-fájlokban automatikusan gyűjt és tárol információkat, amelyeket az Ön böngészője automatikusan továbbít számunkra. Ezek a következők:

 

  • böngésző típusa és verziója
  • operációs rendszer
  • URL-cím
  • hozzáférést biztosító számítógép neve
  • szerver lekérdezésének ideje
  • IP-cím

A fenti adatok más adatforrásokkal nem kerülnek összevonásra.

Az adatkezelés alapja GDPR 6. § 1. bekezdés (b) pontja, amely lehetővé teszi az adatfeldolgozást, ha az a szerződés teljesítéséhez, vagy a szerződés megkötését megelőzően tett intézkedések megtételéhez szükséges.

4.3 Kapcsolatfelvételi űrlap

Amennyiben Ön a kapcsolatfelvételi űrlapon keresztül küld megkeresést részünkre, akkor az adatait a megkeresési űrlapról, beleértve az ott megadott elérhetőségeit, a megkeresés feldolgozása céljából, valamint későbbi kérdések esetére tároljuk, ezen adatok nem kerülnek megosztásra az Ön hozzájárulása nélkül.

A kapcsolatfelvételi űrlapon megadott adatainak feldolgozása tehát kizárólag az Ön beleegyezése alapján történik (GDPR 6. cikk 1. bekezdés a) pont). Hozzájárulását bármikor visszavonhatja, erről elegendő egy kötetlen formában írt e-mailben értesítenie bennünket.

Az Ön által a kapcsolatfelvételi űrlapon megadott adatokat megőrizzük mindaddig, amíg Ön nem kéri törlésüket, vissza nem vonja a tároláshoz adott hozzájárulását, vagy az adatok tárolásának célja meg nem szűnik (pl. miután a megkeresésével kapcsolatos ügyintézés befejeződött). A fentiek nem érintik a kötelező jogszabályi rendelkezéseket – különösen a megőrzési határidőket. 

 

4.4 Adatkezelés (ügyfél – és szerződéses adatok)

Személyes adatokat csak akkor gyűjtünk, dolgozunk fel és használunk fel, ha az a szerződéses kapcsolat létesítéséhez, tartalmi rendezéséhez vagy módosításához szükséges. Ennek jogalapja a GDPR, 6 Cikk, 1. bekezdés b) pontján alapul, amely lehetővé teszi az adatkezelést a szerződés teljesítéséhez vagy a szerződéskötést megelőző intézkedésekhez. Az internetes honlapjaink használatára vonatkozó személyes adatokat (használati adatok) csak akkor gyűjtjük, dolgozzuk fel és használjuk fel, ha ez szükséges ahhoz, hogy a felhasználó igénybe vehesse a szolgáltatást, vagy a számlázás érdekében.

Az összegyűjtött ügyféladatokat a megrendelés teljesítését vagy az üzleti kapcsolat megszűnését követően töröljük. A jogszabályban előírt megőrzési határidők változatlanul fennmaradnak.

5 Közösségi média 

5.1 Tartalmak megosztása pluginok segítségével (Facebook, Google+, Twitter stb.)

Oldalaink tartalmát megosztása olyan közösségi hálózatokban, mint a Facebook, a Twitter vagy a Google+ megfelel az adatvédelemnek. E tekintetben ez a weboldal az eRecht24 biztonságos megosztó eszközét használja. Az eRecht24 eszköz nem továbbítja a felhasználói adatokat automatikusan ezen platformok üzemeltetőinek. Abban az esetben, ha egy felhasználó regisztrálva van valamelyik közösségi hálózathoz, a Facebook, Google+, Twitter stb. közösségi gomb használatakor megjelenik egy információs ablak, amelyben a felhasználó megerősítheti a szöveget, mielőtt elküldené azt. 

Felhasználóink megoszthatják a weboldal tartalmát a közösségi hálózatokon az adatvédelemnek megfelelő módon, és anélkül, hogy a hálózat üzemeltetői teljes böngészési profilokat alkotnának.

 

5.2 Facebook pluginok (tetszik és megosztás gomb)

Weboldalainkba beépülnek a Facebook közösségi hálózat, a Facebook Inc. szolgáltató, 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, USA plugin moduljai. Weboldalainkon a Facebook pluginokat a Facebook logó és a „Tetszik” gomb alapján ismerheti fel.

A Facebook pluginok áttekintése a következő oldalon található:

www.developers.facebook.com/docs/plugins/

Amikor meglátogatja weboldalainkat, a böngészője a plugin révén közvetlenül kapcsolódik a Facebook szerverhez. Ekkor kapja meg a Facebook azt az információt, hogy az Ön IP-címével meglátogatta a weboldalunkat. Ha a Facebook „tetszik” gombjára kattint, miközben be van jelentkezve Facebook-fiókjába, akkor összekapcsolhatja weboldalaink tartalmát a Facebook-profiljával. A Facebook így társíthatja weboldalaink látogatását felhasználói fiókjával. Arra a tényre hivatkozunk, hogy mi, mint az oldalak szolgáltatója, nem gyűjtünk információkat az átadott adatok tartalmáról vagy arról, hogy a Facebook hogyan fogja felhasználni azokat.

További információk a Facebook adatvédelmi irányelveiben találhatók az alábbi címen:

www.facebook.com/policy.php Ha nem szeretné, hogy a Facebook társítsa weboldalaink látogatását a Facebook felhasználói fiókjával, kérjük, jelentkezzen ki a Facebook felhasználói fiókjából.

 

6. ELEMZÉSI ESZKÖZÖK ÉS REKLÁM

6.1 Google Analytics

Ez a weboldal a Google Analytics webes elemző szolgáltatás funkcióit használja, amelyet a Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland („Google") üzemeltet.

A Google Analytics úgynevezett „cookie-kat” használ - ezek az Ön számítógépén tárolt szövegfájlok, amelyek lehetővé teszik a weboldal Ön általi használatának elemzését. A cookie által generált információ az Ön weboldalának használatáról általában az USA-ban lévő Google-szerverhez kerül továbbításra és ott tárolódik.

Google Analytics cookie-k tárolása a GDPR 6. cikk 1. bekezdés f) alpontja alapján történik. A weboldal-üzemeltetőnek jogos érdeke fűződik a használati viselkedés elemzéséhez, hogy webes kínálatát és reklámjait egyaránt optimalizálni tudja. 

IP cím anonimizálás

Weboldalunkon aktiváltuk az IP-anonimizálási funkciót. A Google ezzel az Európai Unió tagállamain vagy az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodáshoz csatlakozott más államokon belül az USA-ba történő továbbítás előtt lerövidíti az Ön IP-címét. A teljes IP-cím, csak kivételes esetben kerül át a Google USA-beli szerverére és ott rövidítésre. A jelen weboldal üzemeltetőjének megbízásából a Google ezen információk alapján értékeli a weboldal Ön által történő használatát, jelentéseket készít a weboldalon folytatott tevékenységekről, továbbá a weboldal használatával és az internethasználattal összefüggő szolgáltatásokat kínál a weboldal üzemeltetőjének. A Google Analytics keretében a böngésző által továbbított IP-címet a Google nem vezeti össze más adatokkal. 

Böngésző bővítmény

A cookie-k tárolását a böngészőszoftver megfelelő beállításával megakadályozhatja. Felhívjuk a figyelmét arra, hogy ebben az esetben előfordulhat, hogy nem tudja a weboldal valamennyi funkcióját teljeskörűen használni. Ezenkívül megakadályozhatja a cookie által létrehozott és a weboldal használatával kapcsolatos adatok (beleértve az Ön IP-címének) rögzítését, valamint az adatok Google általi feldolgozását az alábbi hivatkozáson elérhető, böngészőbe beépülő modul letöltésével és telepítésével: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout

Adatgyűjtés megtagadása

Az alábbi hivatkozásra kattintva: Google Analytics kikapcsolása Ön megakadályozhatja a Google Analytics általi adatrögzítést. Ezzel beállít egy opt-out cookie-t, amely megakadályozza a weboldal jövőbeni felkeresése esetén az Ön adatainak rögzítését.

A felhasználói adatok Google Analytics általi kezelésével kapcsolatban további információkat a Google adatvédelmi nyilatkozatában talál: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=hu

Kiszervezett adatfeldolgozás

A megrendelési adatok feldolgozására vonatkozóan a Google-al kötött megállapodás alapján teljeskörűen érvényesítjük az adatvédelmi hatóságok szigorú követelményeit a Google Analytics használata során. 

 

Demográfiai adatok a Google Analyticsben

Ez a weboldal használja a Google Analytics „demográfiai jellemzők” funkcióját, amely segítségével az oldal látogatóinak életkorára, nemére és érdeklődési körére vonatkozó megállapításokat tartalmazó jelentések készíthetők. Ezek az adatok a Google érdeklődési körökre célzott reklámjaiból és harmadik fél szolgáltatók látogatói adataiból származnak. Ezek az adatok nem rendelhetők hozzá személyekhez. Ezt a funkciót bármikor letilthatja a Google-fiókjában szereplő hirdetések beállításainak módosításával, vagy az adatok gyűjtését a Google Analytics segítségével megtilthatja az "Adatgyűjtés megtagadása" szakaszban leírtak szerint.

 

6.2 Google AdSense

Ez a weboldal a Google AdSense szolgáltatást használja, amely integrálja a Google Inc. („Google”) hirdetéseit. A szolgáltató a Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland („Google"). 

A Google AdSense úgynevezett „cookie-kat”, azaz szöveges fájlokat használ, amelyeket a számítógépén tárolódnak, és amelyek lehetővé teszik a weboldal használatának elemzését. A Google AdSense úgynevezett webjelzőket is használ (láthatatlan grafika). Ezek a webjelzők lehetővé teszik az olyan információk elemzését az oldalakon, mint például a látogatói forgalom. 

A cookie-k és a webjelzők által generált információkat (ideértve az Ön IP-címét is) a weboldal használatával és a hirdetési formátumok kézbesítésével kapcsolatban egy USA-ban található Google szerverre továbbítják, és ott tárolódnak. Az említett információkat a Google továbbíthatja a Google szerződéses partnereinek. A Google azonban nem vetheti össze az Ön IP-címét az Önről tárolt egyéb adatokkal. 

A weboldal üzemeltetőjének jogos érdeke a felhasználói magatartás elemzése annak érdekében, hogy optimalizálja mind webes kínálatát, mind marketing anyagait. 

Ön megakadályozhatja a cookie-k telepítését azáltal, hogy ennek megfelelően módosítja a böngésző szoftverének beállításait; felhívjuk a figyelmet azonban arra, hogy ebben az esetben előfordulhat, hogy nem tudja teljes mértékben használni a weboldal összes funkcióját. A weboldal használatával Ön elfogadja, hogy az Önről gyűjtött adatokat a Google a fent leírt módon és célból feldolgozza.

6.3 Google Analytics Remarketing

Weboldalunk a Google Analytics Remarketing funkcióját használja a Google AdWords és a Google DoubleClick funkcióival kombinálva, amelyek minden eszközön működnek. A szolgáltató a Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland („Google"). 

Ez a funkció lehetővé teszi a Google Analytics Remarketing által létrehozott reklámcélcsoportok társítását a Google AdWords és a Google DoubleClick funkciókkal minden eszközön. Így jelennek meg az érdeklődéssel kapcsolatos és személyre szabott hirdetési tartalmak, amelyeket az Ön korábbi felhasználása és a végberendezésen (például mobiltelefonon) való böngészési viselkedése alapján egy másik végberendezésen (pl. táblagépen vagy számítógépen). 

Amennyiben Ön abba beleegyezett, a Google e célból összekapcsolja az Ön web- és alkalmazásböngészőjének előzményeit a Google-fiókjával. Így hirdethető ugyanaz a személyre szabott marketing tartalom minden olyan végberendezésén, amelyre be van jelentkezve Google-fiókjával. 

Ezen funkció támogatásához a Google Analytics rögzíti a Google által hitelesített felhasználói azonosítót, amely ideiglenesen összekapcsolódik a Google Analytics adatainkkal annak érdekében, hogy azonosítson és létrehozhasson célcsoportokat a hirdetések megjelenítéséhez minden eszközön. 

Véglegesen letilthatja a remarketinget/megcélzást az összes eszközön, ha letiltja a Google-fiókjában található személyre szabott hirdetéseket. Ehhez látogasson el ide: www.google.com/settings/ads/onweb/

A jogos érdek azon a tényen alapul, hogy a weboldal üzemeltetője érdekelt a weboldal látogatóinak marketing célból történő anonimizált elemzésében. 
További információk, valamint az adatvédelmi közlemény megtalálható a Google adatvédelmi irányelveiben:

https://policies.google.com/technologies/ads?hl=uk

 

6.4 Google AdWords és Google konverziókövetés

Ez a weboldal a Google AdWords szolgáltatást használja. Az AdWords a Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland („Google") online hirdetési programja. 

A Google AdWords kontextusában úgynevezett konverziókövetést alkalmazunk. Ha rákattint egy Google által biztosított hirdetésre, akkor egy cookie kerül beállításra a konverziókövetéshez. A cookie-k kis szöveges fájlok, amelyeket az internetes böngésző a felhasználó számítógépén tárol. Ezek a cookie-k 30 nap elteltével érvényüket vesztik, és nem a felhasználó személyes azonosítására szolgálnak. Amikor a felhasználó meglátogatja a weboldal bizonyos oldalait, és a cookie továbbra is érvényes, a Google és mi láthatjuk, hogy a felhasználó rákattintott erre a hirdetésre, és továbblépett erre az oldalra.

Minden Google AdWords ügyfél más cookie-t kap. A cookie-k nem követhetők az AdWords ügyfelek weboldalain keresztül. A konverziós cookie-k segítségével generált információk arra szolgálnak, hogy konverziós statisztikákat hozzanak létre azoknak az AdWords ügyfeleknek, akik a konverziókövetés alkalmazását választották. Az ügyfelek megtudják azoknak a felhasználóknak a teljes számát, akik rákattintottak a hirdetésükre, és továbbléptek egy konverziókövetési címkével ellátott oldalra. Nem kapnak azonban olyan információt, amely alapján a felhasználót személyesen lehetne azonosítani. Abban az esetben, ha nem szeretne részt venni a nyomon követésben, letilthatja azt, ha letiltja a Google konverziókövetési cookie-ját az internetböngésző felhasználói beállításaiban. Ha ezt megtette, akkor már nem szerepel a konverziókövetési statisztikákban. 

A weboldal üzemeltetőjének jogos érdeke a felhasználói magatartás elemzése annak érdekében, hogy optimalizálja mind webes kínálatát, mind marketing anyagait. 

További információk a Google AdWordsről és a Google konverziókövetésről a Google adatvédelmi irányelveiben találhatók:

https://policies.google.com/privacy?hl=uk

Beállíthatja a böngészőjét úgy, hogy értesüljön minden elhelyezett cookie-ról, és akár csak eseti alapon engedélyezheti a cookie-kat, speciális helyzetekben fogadhat el cookie-kat, vagy általában letilthatja azokat, vagy automatikusan törölheti az összes cookie-t a böngésző bezárásakor. A weboldal funkcionalitása csökkenhet, ha a cookie-kat letiltják.

 

6.5 Google reCAPTCHA

Weboldalainkon a „Google reCAPTCHA”-t (a továbbiakban: reCAPTCHA) használjuk. A szolgáltató a Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland („Google").

A reCAPTCHA annak értékelésére kerül használatra, hogy az adatokat weboldalainkon (pl. kapcsolatfelvételi űrlapokban) egy ember vagy egy automatizált program adja-e meg. Ennek érdekében a reCAPTCHA különféle jellemzők alapján elemzi a weboldal látogatóinak viselkedését. Az elemzés automatikusan elindul, amint a weboldal látogatója belép a weboldalra. Az elemzéshez a reCAPTCHA különféle információkat (pl. IP-címet, a látogató weboldalon töltött idejét és a felhasználó egérmozgatását) értékeli ki. Az elemzés során rögzített adatok továbbításra kerülnek a Google-nak.

A reCAPTCHA elemzések teljesen a háttérben kerülnek elvégzésre. A weboldal látogatóit tájékoztatásban részesülnek azzal kapcsolatban, hogy elemzés zajlik.

A weboldal üzemeltetőjének jogos érdeke, hogy megvédje webes kínálatát a visszaélésszerű automatizált kémprogramoktól és a SPAM-től.

A Google reCAPTCHA-val kapcsolatos további információk, valamint a Google adatvédelmi irányelvei az alábbi linkeken találhatók:

www.google.com/intl/uk/policies/privacy/ és www.google.com/recaptcha/intro/android.html.

 

6.6 Siteimprove Analytics

Ez a webhely a Siteimprove által biztosított Siteimprove Analytics webanalitikai szolgáltatást használja. A Siteimprove Analytics sütiket használ – ezek a számítógépen vagy az okostelefonon tárolt szöveges fájlok, amelyek lehetővé teszik a látogató weboldal használatának elemzését. A sütik által a látogatók webhelyhasználatáról generált információkat a Siteimprove a Dániában található szervereken tárolja és dolgozza fel.

Miután a Siteimprove belső szolgáltatásai kinyerték a webanalitika szempontjából érdekes valamennyi információt az IP-címekről (pl. szervezet és hely; főleg a felhasználói csoportok kategorizálásához), az IP-címek teljesen anonimizálódnak, mielőtt az összegyűjtött adatok a Siteimprove Suite rendszeren keresztül elérhetővé válnak számunkra. Az IP-címek anonimizálása nem visszafordítható, és az IP-címeket nem lehet hozzárendelni az összegyűjtött adatokhoz.

Ezeket az információkat arra használjuk, hogy értékeljük a webhely látogatóink felhasználói viselkedését, jelentéseket állítsunk össze erről, és végső soron javítsuk a webhely által a látogatóknak nyújtott élményt. A Siteimprove nem továbbítja ezeket az információkat külső feleknek, és nem használja azokat marketing- vagy hirdetési célokra.

Ha többet szeretne tudni a Siteimprove Analytics szolgáltatásról, valamint a Siteimprove A/S adatvédelmi irányelveiről, látogasson el a következő linkre:

https://siteimprove.com/en/privacy/

 

Az alábbi Siteimprove sütiket használjuk ezen a weboldalon:

 

Süti neve: nmstat

Típus: Maradandó – 1000 nap után jár le

A sütiről: Ez a süti a webhelylátogatók viselkedésének rögzítésére szolgál. Statisztikai adatokat gyűjt a webhely használatáról, például arról, hogy a látogató legutóbb mikor kereste fel a weboldalt. A süti nem tartalmaz személyes adatokat, és kizárólag webanalitikai célokat szolgál.

 

Süti neve: siteimproveses

Típus: Munkamenet süti

A sütiről: Ez a süti a webhelyen tett látogatás során a látogató által meglátogatott oldalak sorozatát követi. A süti nem tartalmaz személyes adatokat, és kizárólag webanalitikai célokat szolgál.

 

Süti neve: szcib

Típus: Maradandó – 400 nap után jár le

A sütiről: Ez a süti annak meghatározására szolgál, hogy a felhasználó elfogadta vagy elutasította a sütiket. Erre csak akkor kerül sor, ha a Siteimprove Cookie Info Banner megoldást használják.

 

Süti neve: sz-feedback-should-hide

Típus: Munkamenet süti

A sütiről: Ez a süti egy feedback widget elrejtésére/bezárására szolgál bizonyos munkamenetek (látogatások) során az Analytics Feedback funkcióban. Akkor kerül sor rá, amikor a felhasználó rákattint egy gombra a feedback widgetben, amely jelzi, hogy már nem akarja látni a widgetet. A süti nem tartalmaz személyes adatokat, és kizárólag webanalitikai célokat szolgál. Beállításkor egyszerűen a „true” szöveget tartalmazza.

 

Süti neve: _cfduid

Típus: Perzisztens

A sütiről: A "__cfduid" sütit a CloudFlare szolgáltatás alkalmazza a megbízható webes forgalom azonosítására. Nem felel meg a webalkalmazás egyetlen felhasználói azonosítójának sem, és nem tárol személyes adatokat sem.

 

Süti neve: AWSELB / AWSELBCOR

Típus: Munkamenet süti

A sütiről: Az AWSELB süti biztosítja, hogy ugyanazon látogatás (felhasználói munkamenet) összes oldalmegtekintése ugyanahhoz a végponthoz kerüljön. Ez lehetővé teszi a Siteimprove számára, hogy meghatározza a felhasználó oldalmegtekintéseinek sorrendjét, amelyek szükségesek olyan funkciókhoz, mint a viselkedés követése és csatornák.

A látogató ennek a webhelynek a használatával beleegyezik adatainak a fent leírt célok szerinti feldolgozásához.

 

A Siteimprove sütik süti sávunkban történő megtagadásával vagy az alábbi linkre kattintva ellenezheti a Siteimprove Analytics általi adatgyűjtést. Ezáltal egy olyan Opt-Out Süti kerül alkalmazásra, amely megakadályozza az adatainak jövőbeni gyűjtését, amikor felkeresi ezt a weboldalt.

 

7. BEÉPÜLŐ MODULOK ÉS ESZKÖZÖK

7.1 YouTube

Weboldalunk a Google által üzemeltetett YouTube-weboldal plugin moduljait használja. Az oldalak üzemeltetője a YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA. 

Amikor meglátogatja valamelyik YouTube pluginnel ellátott weboldalunkat, kapcsolat jön létre a YouTube szervereivel. Ekkor a YouTube szerver információt kap arról, hogy melyik weboldalunkat látogatta meg. 

Amikor be van jelentkezve YouTube-fiókjába, engedélyezheti a YouTube számára, hogy közvetlenül társítsa böngészéssel kapcsolatos viselkedését személyes profiljához. Ezt megakadályozhatja, ha kijelentkezik YouTube-fiókjából. 

A YouTube használata azon az érdeken alapul, hogy online ajánlatainkat vonzó módon jelenítsük meg.

A felhasználói adatok kezelésével kapcsolatos további információk a YouTube adatvédelmi irányelveiben találhatók:

www.policies.google.com/privacy

 

7.2 Vimeo

Weboldalunk a Vimeo videó portál plugin moduljait használja. A szolgáltató a Vimeo Inc., 555 West 18th Street, New York, New York 10011, USA. 

Amikor meglátogatja valamelyik Vimeo pluginnel ellátott weboldalunkat, kapcsolat jön létre a Vimeo szervereivel. Ekkor a Vimeo szerver információt kap arról, hogy melyik weboldalunkat látogatta meg. Továbbá a Vimeo megkapja az Ön IP-címét. Ez akkor is érvényes, ha nincs bejelentkezve a Vimeo-ba, vagy még nincs is Vimeo-fiókja. A Vimeo által rögzített információk továbbításra kerülnek az USA-ban található Vimeo szerverre. 
Amikor be van jelentkezve Vimeo-fiókjába, engedélyezheti a Vimeo számára, hogy közvetlenül társítsa böngészéssel kapcsolatos viselkedését személyes profiljához. Ezt megakadályozhatja, ha kijelentkezik Vimeo-fiókjából. 

A felhasználói adatok kezelésével kapcsolatos további információk a Vimeo adatvédelmi irányelveiben találhatók:

https://vimeo.com/privacy

 

7.3 Google webes betűtípusok

A betűtípusok egységes megjelenítése érdekében ez a weboldal a Google által biztosított úgynevezett webes betűtípusokat használja. Amikor belép egy oldalra, a böngésző betölti a szükséges webes betűtípusokat a böngésző gyorsítótárába a szövegek és betűtípusok megfelelő megjelenítéséhez. 

Ebből a célból az Ön által használt böngészőnek kapcsolódnia kell a Google szervereihez. Ezáltal a Google megtudja, hogy az Ön IP-címe belépett a weboldalunkra. A Google webes betűtípusok használata azon az érdeken alapul, hogy online ajánlatainkat egységesen és vonzó módon jelenítsük meg. Ha böngészője nem támogatja a webes betűtípusokat, akkor a számítógép betűtípusa kerül használatra. 

További információk a Google webes betűtípusokról a következő oldalon található:

developers.google.com/fonts/faq
és a Google adatvédelmi irányelveiben:

https://policies.google.com/privacy?hl=uk

 

7.4 Google Maps

Ez az oldal API-n keresztül használja a Google Maps térképszolgáltatását. A szolgáltató a Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland („Google"). 

A Google Maps funkcióinak használatához tárolni kell az IP-címét. Az említett információkat általában egy USA-ban található Google szerverre továbbítják és ott tárolják. A weboldal szolgáltatója nem ellenőrzi az említett adatkezelést.

A Google Maps-et arra használjuk, hogy vonzó módon jelenítsük meg online ajánlatainkat, és hogy megkönnyítsük a weboldalunkon azonosított helyek megtalálását. A felhasználói adatok kezelésével kapcsolatos további információk a Google adatvédelmi irányelveiben találhatók:

https://policies.google.com/privacy?hl=uk

 

7.5 A „fonts.com” szolgáltatás betűtípusai

A weboldal a „fonts.com” által biztosított betűtípus-szolgáltatást használja, amelyet Linotype GmbH („fonts.com”), Werner-Reimers-Strasse 2-4, 61352 Bad Homburg, Németország („fonts.com“) biztosít. A weboldal minden egyes megnyitásakor fájlokat tölt le a „fonts.com” szerverről, hogy a szövegeket egy adott betűtípussal jelenítse meg. Ezen művelet során előfordulhat, hogy IP-címét egy „fonts.com” szerverre továbbítjuk, és az a szokásos webnapló keretében tárolódik.

A vonatkozó feltételek és beállítási lehetőségek a „fonts.com:” adatvédelmi irányelvében találhatók.

https://www.monotype.com/legal/privacy-policy

 

8. Változások jelen a tájékoztató tartalmában

Jelen az adatvédelmi tájékoztatót legutóbb 2020 decemberében frissítették. Adott esetben módosíthatjuk ezt a közleményt, ha szükséges, hogy tükrözzük az adatok feldolgozásának módját érintő változásokat vagy a változó jogi követelményeket. Ezért kérjük, ellenőrizze időről időre, vagy amikor személyes adatokat szolgáltat nekünk, hogy történt-e bármilyen változás. Az adatvédelmi közlemény bármilyen módosítása attól a naptól lép hatályba, amikor azokat közzétesszük a weboldalunkon. 

SWISS KRONO Kft. 
Ipar utca 1 
HU - 4800 Vásárosnamény 
E-Mail: [email protected]