Ви відвідуєте SWISS KRONO Ukraine. Змініть веб-сайт, щоб побачити відповідний до свого місцезнаходження контент.
Ваше місцезнаходження: USA
Продовжити

Вуглекислий газ (CO2): Енергоефективне виробництво

По всьому ланцюгу вартості SWISS KRONO Швейцарія покладається на економію ресурсів та енергоефективне виробництво. Понад 90 відсотків використовуваної теплової енергії отримується з поновлюваних джерел і є кліматично нейтральним. З 2010 року SWISS KRONO Швейцарія працює з системою енергоменеджменту, розробленою для підвищення ефективності (економія енергії, багаторазове використання енергії) та зменшення викидів CO2 (заміщення викопного палива). Інфраструктура поступово адаптується і процеси постійно оптимізуються. Таким чином ми робимо важливий внесок у досягнення національної мети зменшення парникових газів для здорового клімату.