Ви відвідуєте SWISS KRONO Ukraine. Змініть веб-сайт, щоб побачити відповідний до свого місцезнаходження контент.
Ваше місцезнаходження: USA
Продовжити

Наше зобов'язання щодо навколишнього середовища

Група SWISS KRONO надає значення сталому використанню ресурсів з моменту свого створення. Деревина - цінна, поновлювана сировина - і одна з екологічно чистих. Група SWISS KRONO серйозно ставиться до відповідальності не тільки за навколишнє середовище, але і для майбутніх поколінь. Довгострокова стратегія Групи включає цільові інвестиції, за допомогою яких Група сприяє охороні навколишнього середовища та мінімізує використання природних ресурсів. Група SWISS KRONO постійно вивчає та інвестує в повному обсязі для реалізації сталого розвитку.

Завдяки своїй провідній ролі в галузі виробництва деревної продукції, Група особливо прихильна до охорони навколишнього середовища. Група використовує сировину, воду та енергоспоживання найоптимальніше та використовує перероблену деревину, де це має сенс. Група спалює біомасу, що не підлягає переробці, щоб якомога менше використовувати викопні види палива, такі як сира нафта та природний газ. Це допомагає покращити баланс вуглекислого газу (CO2), використовуючи матеріали на основі деревини замість інших енерго- та ресурсомістких продуктів. Оскільки Група, таким чином, майже повністю використовує матеріальний потік і завдяки ефекту опускання СО2 сировини деревини із сталого лісового господарства, продукція Групи може допомогти зменшити ефект парникових газів.