Ви відвідуєте SWISS KRONO Ukraine. Змініть веб-сайт, щоб побачити відповідний до свого місцезнаходження контент.
Ваше місцезнаходження: USA
Продовжити

Наше зобов'язання щодо навколишнього середовища

З моменту створення група SWISS KRONO велике значення надає питанням раціонального використання ресурсів. Деревина є цінним, поновлюваним сировинним матеріалом (і одним з найбільш екологічно безпечних). Група SWISS KRONO усвідомлює свою відповідальність не тільки за навколишнє середовище, але і за майбутні покоління. Довгострокова стратегія розвитку Групи передбачає цілеспрямовані інвестиції в розширення заходів із захисту навколишнього середовища і мінімізацію використання природних ресурсів. Група SWISS KRONO постійно вивчає заходи щодо захисту навколишнього середовища та інвестує  у впровадження таких заходів для реалізації сталого розвитку.

З урахуванням ключової ролі Групи в галузі виробництва матеріалів з дерева, ми з особливим розумінням ставимося до захисту навколишнього середовища. Група мінімізує споживання сировинних матеріалів, води та енергоресурсів і використовує перероблену деревину всюди, де це доцільно. Для мінімізації використання викопного палива, такого як сира нафта і природний газ, на підприємствах Групи спалюється біомаса, що не підлягає переробці. Це допомагає покращити баланс викидів CO2 за рахунок використання матеріалів з деревини замість інших енерго- і ресурсоємних продуктів. Оскільки таким чином Групі вдається забезпечити майже повне використання матеріалів, що надходять, і за рахунок ефекту поглинання викидів вуглецю, властивого деревам з поновлюваних лісових господарств, продукція Групи може забезпечити зниження концентрації парникових газів в атмосфері.